Kvasničné extrakty

Mnoho informací co je to vlastně kvasničný extrakt lze nalézt samozřejmě všude na internetu. Pro informaci jen krátce: kvasničné extrakty jsou z kvasničné hmoty vyextrahované produkty metabolizmu kvasinek (převážně Saccharomyces Cerevisiae), které vykazují základní savoury/masově pikantní chuťové vlastnosti. Na rozdíl od autolyzovaných kvasnic (ty kromě částečného zesílení chuťových vlastností plní převážně úlohu funkcionality jako např. textura výrobku) plní kvasničné extrakty pouze funkci zesílení pikantní chuti v konečné receptuře.

Příklad výrobního procesu je zobrazen níže.